Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov”

FUNDAŢIA CANCICOV - CUPOLA SUB CARE SE STRÂNGE SPUMA INTELECTUALITĂŢII

Interviu cu Victor Munteanu, preşedintele Fundaţiei Culturale „Georgeta şi Mircea Cancicov”


- Ce reprezintă Fundaţia Culturală „Georgeta şi Mircea Cancicov” în contextul cultural al judeţului Bacău ?

    - Această organizaţie neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, a reuşit, în 13 ani de existenţă, să ridice la rang de instituţie noţiunea, conceptul de promovare a valorilor culturale şi ştiinţifice din Bacău şi din ţară. Prin „Viaţa băcăuană” - organul ei de presă-, Cenaclul literar artistic „Avangarda XXII”, Editura Fundaţiei Culturale Cancicov, prin competiţiile naţionale şi internaţionale (şase ediţii ale Festivalului de Creaţie Literară pentru Elevi „Extemporal la viitor”, Concursul Revistelor şcolare, şapte ediţii ale Festivalului-Concurs Internaţional de Poezie „Avangarda XXII”), itinerariile Avangardei prin şcoli, prin oraşe şi sate etc., Fundaţia a creat adevărate destine culturale, a promovat debutanţi şi profesionişti din domeniul literaturii, artelor şi ştiinţei, a tipărit cărţi şi a întărit C.V.-urile celor mai mulţi creatori şi intelectuali băcăuani.

- Cum pot fi cuantificate activităţile de care vorbiţi ?

    - Vreţi să vă spun că editura noastră a promovat 20 de autori cu 25 de titluri de carte şi că, în urmăcu 10 ani, „Viaţa băcăuană” a început să scrie prima istorie „vorbită” (prin intermediul interviului) a Bacăului postdecembrist adunând în trei volume (Dezvăluiri - 1-3, al patrulea, intitulat Personalităţi la ora destăinuirilor urmând să apară pe piaţă săptămâna viitoare) cu peste 250 de ample interviuri cu personalităţi din toate domeniile vieţii sociale, politice şi economice? Sau că la Cenaclul „Avangarda” au debutat 69 de poeţi, 19 prozatori, 11 critici literari şi eseişti, trei dramaturgi şi că au citit din creaţiile lor 41 de scriitori profesionişti, că au ţinut colocvii 18 personalităţi din cultură, arte şi ştiinţe? Să vă spun că, în cadrul rubricii „Portret în cărbune aprins”, au fost sărbătoriţi 15 scriitori, un medic, un actor, şapte profesori şi cinci manageri de excepţie? Să pomenesc de cele peste 70 de lansări de carte şi 15 expoziţii de pictură?
Însă, partea cea mai „măsurabilă” a acestor iniţiative culturale o constituie cartea de vizită a Fundaţiei, declaraţiile publice ale scriitorilor de primă mărime din ţară şi de peste hotare despre înalta ţinută culturală şi morală a Bacăului vizavi de originalitatea celor şapte ediţii ale Festivalului Internaţional de Poezie de care am amintit mai sus. Din păcate, mai marii puterii locale nu manifestă nici un interes faţă de această istorie vie a Bacăului, istorie creată de societatea civilă pe care o angrenează Fundaţia.

- Autorităţile au participat la vreo provocare a Avangardei ?

    - Le-am tot invitat într-o vreme şi nu au venit. Apoi, după ce am constatat că, de fapt, trăim în lumi diferite, am lăsat-o baltă. Există un gen de ireconciliere veşnică între Spiritualitatea permanentă a locului şi Puterea locală mereu perisabilă şi indiferentă la Vocea Cetăţii.

- În ce măsură sunt cunoscute faptele Fundaţiei dumneavoastrăde către concitadini ?

    - În primul rând prin reuniunile de lucru ale Cenaclului „Avangarda” care - o spun cu toată răspunderea şi lipsa de modestie - sunt cele mai mari provocări culturale băcăuane din toate timpurile. Ca să nu credeţi că este vorba de o afirmaţie bombastică, trebuie să ştiţi că, de fiecare dată, o astfel de întâlnire adună sub cupola aceloraşi interese circa 100 - 150 de scriitori, plasticieni, muzicieni, actori, jurişti, medici, profesori, ingineri ş.a., adică„spuma”, „caimacul” intelectualităţii băcăuane, lucru pe care nici o altă instituţie sau alt organism cultural nu reuşeşte să-l facă.

A consemnat Dan Perşa
(„Ziarul de Bacău”, nr. 283 (1654), 1 decembrie 2007)

Programe culturale în desfăşurare:

- Editarea periodicului de informaţie, cultură şi atitudine „Viaţa băcăuană"
- Promovarea valorilor din domeniile literaturii, artelor şi ştiinţei prin publicarea de cărţi la Editura Fundaţiei Culturale Cancicov
- Întâlnirile de lucru ale Cenaclului literar-artistic „Avangarda XXII"
- Tabăra de Creaţie Literar-Artistică „Pralea" (ediţia a VII - a)
- Festivalul-Concurs Internaţional de Poezie „Avangarda XXII (ediţia a X - a)
- Festivalul-Concurs de Creaţie Literară şi Jurnalism pentru Elevi şi Studenţi „Extemporal la viitor". Concursul Revistelor Şcolare", ediţia a IX - a
- Decernarea Premiilor Anuale pentru Literatură şi Arte
- Editarea almanahului „Vieţii băcăuane"
- Itinerariile Avangardei la sate

Pagina de introPagina de contact